2019 strona startowa

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica

 

Wstęp

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.ckugrudziadz.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

Treści niedostępne na stronie www.ckugrudziadz.pl

 • strona internetowa nie posiada alternatywnego dostępu dla osób niewidomych,
 • brak możliwości powiększenia czcionki,
 • brak możliwości zmiany kontrastu oraz tła strony.

 

Data publikacji i aktualizacji 

 • data publikacji strony internetowej: 2012-09-13
 • data ostatniej istotnej aktualizacji:  2023-09-01

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2024-03-21.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego dla strony www.ckugrudziadz.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu
 • adres: ul. Legionów 2, 86-300 Grudziądz
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • telefon: 56 45 136 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Ustawicznego spełnia wymagania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Centrum Kształcenia Ustawicznego zapewnia osobom niepełnosprawnym:

 • budynek szkoły położony jest w centrum miasta, przy ul. Legionów 2. Od frontu budynku znajduje się główne wejście, a od parkingu pozostałe 4 wejścia, na parterze znajduje się portiernia,
 • w szkole znajdują się cztery kondygnacje: parter, 1 i 2 piętro oraz piwnica. Na każdym piętrze znajdują się korytarze,
 • na piętra budynku prowadzą: klatki schodowe klatka schodowa główna, klatka schodowa zachodnia K2, klatka schodowa wschodnia K1 oraz klatka schodowa południowa K3,
 • za głównym wejściem znajduje się platforma przyschodowa dla wózków inwalidzkich,
 • na parterze w zachodniej części budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych obejmująca trzy kondygnacje (parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro),
 • na parterze w zachodniej części budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • przy bramie wjazdowej do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • od parkingu do głównego wejścia budynku szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

2024-03-21