2019 strona startowa

Dzień Edukacji Narodowej 23'

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły za starania jakie wkładają Pańśtwo w edukcję. Niech Państwa praca spotyka się z szacukiem słuchaczy, a podejmowany trud będzie źródłem satysfakcji. Samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym życzą słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

2023 DEN