2019 strona startowa

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1 umożliwia kształcenie w różnych zawodach absolwentom szkół branżowych I stopnia, zasadniczych szkół zawodowych (ukończonych od 2015 r.) oraz osobom z tytułem czeladniczym.

 

Nauka trwa dwa lata, prowadzona jest w systemie zaocznym od poniedziałku do piątku. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu od godz.15.00.

 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Może również przystąpić do egzaminu maturalnego i otrzymać świadectwo dojrzałości, które umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły: do wysłania/pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo czeladnicze,
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem .

 

 

Wykaz zawodów, w których kształcimy od września 2024:

 

Technik inżynierii sanitarnej

Kwalifikacja: Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych BUD.20.

 

Technik handlowiec

Kwalifikacja: Prowadzenie działań handlowych HAN.02.

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Kwalifikacja: Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie BUD.25.                                                            

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych HGT.12.

 

Technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych MOT.06.

 

Technik technologii żywności                             

Kwalifikacja: Organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych SPC.07.   

 

Technik usług fryzjerskich

KwalifikacjaProjektowanie i wykonywanie fryzur FKR.03

 

Technik transportu drogowego

Kwalifikacja: Organizacja przewozu środkami transportu drogowego TDR.02.

 

Technik elektryk

Kwalifikacja: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ELE.05.                                                      

 

 

 

Zapraszamy!

W razie pytań prosimy o maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub kontakt telefoniczny pod numerem 609 001 432

 

 

 

Technik elektryk

Kwalifikacja: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ELE.05.

 

Technik usług fryzjerskich

Kwalifikacja: Projektowanie i wykonywanie fryzur FKR.03.

 

Technik transportu drogowego

Kwalifikacja: Organizacja przewozu środkami transportu drogowego TDR.02.

 

Technik inżynierii sanitarnej

Kwalifikacja: Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych BUD.20.

 

Technik handlowiec

Kwalifikacja: Prowadzenie działań handlowych HAN.02.

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Kwalifikacja: Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie BUD.25.                                                            

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych HGT.12.

 

Technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych MOT.06.

 

Technik technologii żywności                             

Kwalifikacja: Organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych SPC.07.