UWAGA!!!

ORGANIZUJEMY KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY!!!

 

l3

 

Sekretariat szkoły czynny w godzinach: 7.30 - 18.00.

Uwaga!!!

OD 16 STYCZNIA 2017 ROKU ZMIANA PLANU

5 stycznia 2017 roku pożegnaliśmy semestr szósty i pierwszy kurs handlowca

ks2

ks1ks3

6 grudnia do naszego CKU zawitał Mikołaj

m1m2

Samorząd Słuchaczy 13 października przygotował uroczystść z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Tym razem słuchacze przenieśli nas do czasów Mieszka I.

dn7

dn1

 

dn2dn4

 

7 października br. w auli CKU odbyła się wystawa rzeźby Mariusza Florkiewicza i malarstwa michała Hawełłko. Całość uświetniła poezja Dariusza Dłużyńskiego.

d1

d2

d3

W piatek 30 września br. w CKU mieliśmy piknik balonowy i świętowaliśmy Dzień Chłopaka :-)

p41

 

p11mp31m

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych - Oferta edukacyjna

SYSTEM STACJONARNY (wieczorowy)

SYSTEM STACJONARNY (wieczorowy): Zajęcia realizowane są trzy razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 1500-2000.

Podstawową formą pracy jest system lekcyjny. Słuchacz uzyskuje oceny cząstkowe, a na ich podstawie dopuszczany jest do egzaminów semestralnych.  

SYSTEM ZAOCZNY

Zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu w godz. 1500-2000 (Liceum Ogólnokształcące- środa, piątek, pozostałe szkoły- wg planu).

Podstawową formą pracy są konsultacje zbiorowe z przedmiotów obowiązujących w danym semestrze. Słuchacz zobowiązany jest do napisania pracy kontrolnej z każdego przedmiotu i zdania egzaminów semestralnych. 

Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie
i możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w CKU na rok szkolny 2015/2016 (semestr zimowy).

1. Informacje ogólne

  O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę na podstawie art. 3 ust. 15 ustawy z  dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ogólne zasady rekrutacji
O przyjęciu do szkoły na wszystkie semestry decyduje złożenie dokumentów w odpowiednim terminie.
Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmujemy na semestr trzeci.

  3. Wymagane dokumenty
 • podanie – do pobrania na stronie internetowej CKU (www.ckugrudziadz.pl) lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły (8-klasowej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej albo średniej),
 • ksero dowodu osobistego poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • 2 fotografie.

4. Terminarz

  Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 30 sierpnia 2015 r. w godz. 7.30 - 17.00.

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ

   zajecia blok Zajęcia dydaktyczne formy zaocznej kształcenia
   egzamin blok Egzaminy semestralne
   zakonczenie blok Zakończenie roku szkolnego

  Styczeń 2017
  Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  logo podanie lo