2019 strona startowa

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie
i możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Jesteś niezadowolony z wyboru liceum? Przerwałeś naukę?

Nic straconego! Nieważne ile masz lat - zapisz się do Liceum dla Dorosłych

 

1. Informacje ogólne

Do liceum może zapisać się każdy od 16 roku życia bez ograniczenia górnej granicy wiekowej.

 

2. Zasady rekrutacji

O przyjęciu do szkoły na wszystkie semestry decyduje złożenie dokumentów.

Rekrutacja do klasy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych obejmuje:

a. absolwentów gimnazjum,

b. absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,  

c. absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły II stopnia  (kandydat może być przyjęty na semestr III)

 

3. Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły - do pobrania na stronie internetowej (zakładka: kontakt-podanie do liceum) lub w sekretariacie szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły lub arkusz ocen zaliczonego semestru,
 • Dokument potwierdzający tożsamość,
 • Zdjęcie legitymacyjne – 1 sztuka (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 • Pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o zgodę na podjęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (dotyczy kandydata niepełnoletniego).

 

4. Terminarz składania dokumentów:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły przez cały rok szkolny.
W każdej chwili można zapisać się do naszej szkoły.

Prowadzimy nabór na semestry jesienne i wiosenne na wszystkie semestry.

 

5.  Terminarz zajęć:

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych prowadzona jest w systemie zaocznym.

Semestr trwa 13 tygodni, a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godz. od 15:00 do 20:00.

 

6. Informacje dodatkowe:

 • nauka całkowicie bezpłatna
 • wygodny dojazd komunikacją miejską
 • duży, bezpłatny parking
 • ponad 40 lat tradycji
 • doświadczona kadra nauczycielska
 • możliwość zdobycia zawodu na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych
 • zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!