2019 strona startowa

Szkolenia odpłatne - oferta edukacyjna

Forma kursu pozwala w krótkim czasie uzyskać dodatkowe umiejętności

poszukiwane na rynku pracy!

Zapraszamy!

 

Po szczegółowe informacje prosimy dzwonić pod nr tel 56-45-136-31 lub 609-001-432 

 

L.p.

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Koszt

 

1.

Kurs obsługi komputera

(poziom podstawowy,
średniozaawansowany
lub zaawansowany)

20h

200 zł

(podstawowy)

300 zł

(średniozaawansowany)

400 zł

(zaawansowany)

2.

Grafika komputerowa

60h

700 zł

3.

1)Obsługa kas fiskalnych
dla słuchaczy spoza szkoły

10h

150 zł

2) Obsługa kas fiskalnych
dla słuchaczy naszej szkoły

 

10 h

100 zł

4.

Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, programów komputerowych, minimum sanitarnym, BHP

70h

750 zł

5.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
w zakładach pracy

48 h

800 zł

6.

Księgowość komputerowa

(program  firmy INSERT GT)

finansowo-księgowy REWIZOR GT

 80 h

800 zł

7.

ABC Przedsiębiorczości

20 h

250 zł

8.

Kurs przyuczający do zawodu elektryk

150 h

1300 zł

9.

Opiekun w domu pomocy społecznej

171 h

1050 zł

10.

Kurs przygotowujący do matury

30 h

400 zł

11.

Język angielski

100 h

900 zł

12.

Język niemiecki

100 h

900 zł

13.

Język rosyjski

100 h

900 zł