2019 strona startowa

 PODANIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ

 

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w Szkole Policealnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu wypełnij poniższy formularz:

(*) Pola wynagane

 

PODANIE


 
Kalendarz
 
 
Kalendarz
 
 
 
 
 
 
 
 
(słownie)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych w procesie rekrutacji i promocji szkoły zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE,L 119 z 24.05.2016r.) Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w celu związanym z procesem naboru do placówek oświatowych. 

Wpisz kod ochronny:
...