2019 strona startowa

Dokumenty szkoły

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego - OTWÓRZ

Statut Szkoły Podstawowej - OTWÓRZ

Regulamin Rady Pedagogicznej - OTWÓRZ

Regulamin Samorządu Słuchaczy - OTWÓRZ

 Zarządzenie nr 19 /2020 z dnia 31.08.2020 r. Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć - OTWÓRZ