2019 strona startowa

HomeO SZKOLEHistoria szkoły

Historia szkoły

Historia szkoły rozpoczęła się w 1816 roku, kiedy ksiądz kanonik Franciszek. Dietrich utworzył Seminarium Nauczycielskie, zajęcia odbywały się w gmachu byłego kolegium jezuickiego, dzisiejszy ratusz, siedziba Urzędu Miasta.

W 1894 roku władze niemieckie podejmują decyzje o budowie nowego gmachu na potrzeby lokalowe Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu (Das KÖnigliche Schullehrer – Seminar) przy ul. Lipowej 2/12 (Linden Strasse, obecnie Legionów); pod budowę budynku przeznaczono ogród liczący 1,299 ha, koszty budowy zamknęły się kwotą 449,500 marek, zajęcia Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego rozpoczęły się w 1897 roku.

Po powrocie Grudziądza do Polski w latach 1920 – 1937 w budynku szkoły działało Seminarium Nauczycielskie im Stanisława Staszica, mogło się ono pochwycić nowoczesnymi klasopracowniami: fizyczno – chemiczną, biologiczną, geograficzną, robót ręcznych, w seminarium dużą uwagę przywiązywano do praktyki pedagogicznej (praktykę zawodową seminarzyści odbywali w Szkole Ćwiczeń, która istniała przy Seminarium oraz w szkołach wiejskich powiatu grudziądzkiego), dbano również o rozwój fizyczny uczniów (szkoła posiadała dobrze urządzono boisko, trzy place do gier zespołowych, kort tenisowy, bieżnię, salę gimnastyczną z kompletnym wyposażeniem sportowym oraz hangar w Międzyszkolnej Przystani Wioślarskiej nad Wisłą).

W 1937 r. na bazie zlikwidowanego Seminarium Nauczycielskiego utworzono Państwowe Liceum Pedagogiczne, które istniało do wybuchu II wojny światowej.

W okresie wojny w Gmachu Szkoły powstała Niemiecka Szkoła dla Nauczycieli (Lehrerh Aushildungs Anstalt) założeniem, której było nazistowskie wychowanie młodzieży, w 1944 roku w budynku szkoły powstał szpital dla żołnierzy niemieckich, a od marca do sierpnia 1945 leczono w nim żołnierzy radzieckich.

W latach 1945 – 1969 utworzono w budynku Liceum Pedagogiczne, które kształciło nauczycieli w pełnym zakresie programowym szkoły podstawowej, liceum posiadało dziesięć pracowni przedmiotowych, w tym geograficzną, która należała do najnowocześniejszych, wyposażona była w mapy, kolekcję obrazów, skał, epidiaskopy, rzutniki, urządzenia ekranowe, filmy, bibliotekę geograficzną, założono także ogródek geograficzny, posiadający działkę morfologiczną, pomiarową, stację meteorologiczną, w liceum mieściła się też szkoła ćwiczeń, w której uczniowie odbywali swoje praktyki pedagogiczne.

Od 1968 do 1977 w budynku szkoły utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności mechanicznej i budowlanej. Ostatecznie decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu – Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 1 sierpnia 1977r. w zabytkowym gmachu przy ul. Świerczewskiego (dawniej Lipowa, obecnie Legionów) powołana została nowa jednostka szkolna – Centrum Kształcenia Ustawicznego.