2019 strona startowa

20222 informacja o szkole

 

 

Sekretariat szkoły działa w godzinach: 

8.00.-18.00.  

 

Kino w marcu

2022 kino marzec p

Kulturalny marzec w CKU

Wczoraj 17.03.2022 r. odbyła się w auli szkoły promocja tomiku wierszy "Bo ja proszę pani... śnię" Dariusza Dłużyńskiego (naszego absolwenta). Uroczystość była połączona z wystawą prac artystów z Grudziądza i z Kwidzyna oraz z zaprezentowaniem twórczości poetyckiej naszych lokalnych poetów. W czasie wydarzenia wystąpiła pani Barbara Bandurska, która wykonała 4 utwory wokalne we własnej aranżacji.
Serdecznie wszystkim dziękujemy.
2022 wieczor poetycki marzec
 

Próbne egzaminy zawodowe marzec 22'

2022 egz probny marzec

Wieczór z poezją naszego absolwenta

2022 promocja tomiku

Zapraszamy na spotkanie

2022 dzien kobiet

Strona 6 z 17