2019 strona startowa

20222 informacja o szkole

 

 

Sekretariat szkoły działa w godzinach: 

8.00.-18.00.  

 

Śp. Bolesława Tokarska

Z głębokim smutkiem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Bolesławy Tokarskiej. Była wspaniałą polonistką i oddanym młodzieży pedagogiem, wychowała wiele pokoleń młodych ludzi.            Dla nas była wzorem i życzliwą koleżanką. Z niezwykłym zaangażowaniem prowadziła Samorząd Słuchaczy.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, których dotknęła Jej śmierć składamy szczere wyrazy współczucia.

Pani Profesor na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci!

2022 nekrolog

Kino w maju

2022 kino maj

Egzaminy semestralne w Liceum w maju

2022 harmonogram egz liceum maj

Egzaminy semestralne w Szkole Branżowej II Stopnia w maju

2022 harmonogram egz branzowka maj

Zmiana planu LO od 9 maja

2022 zmiana planu lo od 9 05

 

Strona 2 z 17