2019 strona startowa

Śp. Bolesława Tokarska

Z głębokim smutkiem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Bolesławy Tokarskiej. Była wspaniałą polonistką i oddanym młodzieży pedagogiem, wychowała wiele pokoleń młodych ludzi.            Dla nas była wzorem i życzliwą koleżanką. Z niezwykłym zaangażowaniem prowadziła Samorząd Słuchaczy.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, których dotknęła Jej śmierć składamy szczere wyrazy współczucia.

Pani Profesor na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci!

2022 nekrolog